Vložit zdarma nový odkaz

Nový odkaz do rubriky: Sběratelství

Obecná pravidla
  Webová prezentace musí splňovat následující podmínky:
 • musí být napsána v českém či slovenském jazyce
 • stránka musí být alespoň z větší části dokončena
 • internetový obchod musí na svých stránkách, v souladu s §17 živnostenského zákona (455/1991 sb.), obsahovat IČ a kontaktní údaje provozovatele
 • stránky nesmějí odporovat platným mezinárodním právním normám, platným právním normám České republiky, Slovenské republiky a obecně uznávaným mravním hodnotám a etickým pravidlům společnosti.
 • stránky nesměji obsahovat úplnou nahotu; obrázky, videa nebo hry pornografického charakteru; pornografické kreslené seriály nebo anime (hentai/ecchi); strategicky zakrytou nahotu; průsvitné nebo průhledné oblečení; vyzývavé nebo provokativní postoje nebo pozice těla; záběry prsou, pozadí nebo rozkroku zblízka.
Adresa stránky
  Adresa stránky musí splňovat:
 • musí být zadaná ve tvaru včetně https:// nebo https:// (např. https://www.lokaloka.cz)
 • v době registrace žádosti o zatřídění odkazu musí být plně funkční
 • adresa nesmí mířit na skripty placených serverů, které na konci obsahují znaky pro identifikaci uživatele - jméno, ID apod.
 • nesmí se jednat o přesměrovanou stránku, tzv. redirect.
Titulek
  Titulek je název stránky, na kterou odkaz vede. Musí splňovat následující podmínky:
 • musí začínat velkým písmenem, za prvním písmenem následují písmena malá
 • v titulku nesmí být použita slova s předponou "nej", superlativy a zmínky o kvalitě, výjimečnosti a ceně
 • při psaní titulku používejte diakritiku
Popisek odkazu
  Popisek odkazu blíže určuje obsah webové prezentace, na kterou odkazuje. Musí splňovat tyto podmínky:
 • popisek musí být tvořen smysluplnými větami. Věty popisku musí vždy začínat velkým písmenem a pokračovat malými.
 • popisek musí být v souladu s pravidly českého pravopisu. Konec popisku musí končit standardním interpunkčním znaménkem.
 • v popisku nesmí být použita slova s předponou "nej", superlativy a zmínky o kvalitě, výjimečnosti a ceně
 • popisek nesmí být výpisem klíčových slov pro hledání
 • minimální délka popisku je stanovena na 100 znaků a maximální na 250 znaků.
Kategorie
Hlavním cílem je umisťovat odkazy do tématicky správných kategorií a není možné přidávat více odkazů na jednu prezentaci do stejné kategorie nebo do kategorie, která leží v kořenové struktuře kategorií pod nebo nad tou, v níž je už je jiný odkaz této stránky zařazen. Odkazy, které toto pravidlo porušují budou smazány.

Nadstandardní umístění
Máte-li zájem o nadstandardní umístění svých odkazů v katalogu LOKALOKA.cz, neváhejte nás kontaktovat.

Závěrečná ustanovení
Lokaloka.cz si vyhrazuje právo nezařadit jakýkoli odkaz. Každý zadavatel odkazu má však právo na vysvětlení zásahu do podoby odkazu (formou e-mailu po vznesení dotazu).
Lokaloka.cz nenese jakoukoli zodpovědnost za škodu či ušlý zisk vzniklé uvedením podoby odkazu do souladu s těmito pravidly ať již v okamžiku zatřízení odkazu či během pozdější kontroly.
Ve všech případech včetně nejasností mají konečné slovo administrátoři.
Lokaloka.cz může zasílat nabídky, informace a upozornění e-mailem na adresy uvedené v registraci. Emailové adresy ale nebudou nikdy předány nebo prodány třetím stranám.
Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami registrace na Lokaloka.cz.